Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige functionaliteit is niet beschikbaar als u geen cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring raadplegen. Let op: ongeacht uw keuze worden er wel altijd enkele zgn. 'functionele cookies' geplaatst. Deze dienen voor een correcte werking van de website en zijn op geen enkele wijze tot persoonsgegevens te herleiden.
Harrijvan Advies
Klantgerichtheid, Zakelijk & Financieel Gedrag
Mensen maken het Succes
Bedrijfsadvies & -strategie
Persoonlijke coaching
Teamcoaching & Mediation
Persoonlijke Financiële Stijl
Presentaties / Masterclasses
Opleidingen
Marja Lisette Harrijvan - Harrijvan Bedrijfsadvies - Fotografie: Marcel Rob

De nominatie betreft de Persoonlijke
Financiële Stijlen van Harrijvan Advies
3 sleutels tot succes: Gevoel, Gedrag en Geld.

Testimonial

Kees Dullemond
Directeur KD-Advies

Marja is een echte vakvrouw. Ze combineert haar diepgaande kennis en grote presentatievaardigheden met humor en scherpzinnigheid. Kan mensen in hun kracht zetten en verbinden, zodat teams beter functioneren. Voor vooruitgang in ondernemen kan je Marja er best bij hebben!

Klik hier voor alle testimonials

Bedrijfsadvies en Strategie

'Harrijvan Advies transformeert bedrijven naar klantgerichte high performance organisaties door positieve sturing te geven aan het gedrag de attitude en de talenten van mensen.'

Klantgericht Bedrijfsadvies

Uit onderzoek blijkt dat succesvolle bedrijven zich realiseren dat de mensen die er werken het bedrijf zijn. En dat hun gedrag van doorslaggevend belang is. Zij hebben daarom veel kennis van gedrag en vertalen dat in de communicatie met de eigen mensen en tussen klant en bedrijf. De meeste problemen waar bedrijven mee worstelen, worden met deze aanpak opgelost.

Samenwerken met Harrijvan Advies betekent dan ook dat klantgerichtheid het uitgangspunt wordt in uw hele organisatie. De focus van de medewerkers ligt op waar het echt om gaat in het werk: de klant. Met als uitkomst een betere, plezierige samenwerking en sterke klantrelaties.

De klant vindt het vanzelfsprekend dat de medewerker van een bedrijf de nodige vakkennis bezit. Het verschil wordt gemaakt door die adviseur of medewerker die zijn klant werkelijk begrijpt en helpt zijn belang te vinden. Die raakt zijn klant en heeft succes. Harrijvan Bedrijfsadvies zorgt daarom voor veel kennis van gedrag. Dat geldt in veel sectoren ook voor financieel gedrag. De medewerkers worden getraind in het toepassen van die kennis in hun communicatie.

Klantgericht bedrijfsadvies is gebaseerd op gedragseconomie. Een wetenschap waarvoor Nobelprijzen zijn uitgereikt en waarover ik colleges geef, onder andere voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Harrijvan Bedrijfsadvies helpt u hierop focussen, met als gevolg een klantgericht bedrijf met goede sfeer en uitstekende resultaten. Oftewel onderscheidend en High Performance.

Strategie met draagkracht

Een heldere visie en strategie naar de toekomst is een fundament voor elke organisatie. Om daarmee high performance te bereiken is een krachtige klantgerichte basis nodig. Daarom start Harrijvan Advies bij de directie en het bestuur. Want als u een waardering van de klant nastreeft van een 8 of hoger, dan hebt u 10en nodig. De leiding heeft als taak om de goede omgeving en faciliteiten te bieden zodat de medewerkers op dat hoge niveau kunnen presteren.

Wie bent u als leider en waar wilt u staan in 2020 of 2025? Weet u wat u wilt en past dit ook precies bij uw klant?

In een inspirerende strategiesessie zorgen we dat klantgerichtheid in de strategie wordt verankerd en dat duidelijk wordt wat nodig is om bij uw doel te komen. Beleid bepalen en jaarplannen maken is daarmee eenvoudig geworden. We betrekken de medewerkers in een vroeg stadium zodat zij vroeg deel uitmaken van het proces. De strategie vatten we samen in een paar motiverende zinnen zodat iedereen het uitdraagt. Het ondernemerschap en de betrokkenheid van de medewerkers wordt hierdoor gestimuleerd.

Voor meer informatie: marja@harrijvan.nl
of bel: 06-17103622

De nominatie betreft de Persoonlijke
Financiële Stijlen van Harrijvan Advies

Voorheen bekend onder de naam Life Inspirations
Telefoon: 06-17103622 | info@harrijvan.nl
Marja's Facebookpagina Marja's LinkedIn-pagina - Privacyverklaring - Cookies resetten