Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige functionaliteit is niet beschikbaar als u geen cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring raadplegen. Let op: ongeacht uw keuze worden er wel altijd enkele zgn. 'functionele cookies' geplaatst. Deze dienen voor een correcte werking van de website en zijn op geen enkele wijze tot persoonsgegevens te herleiden.
Harrijvan Advies
Klantgerichtheid, Zakelijk & Financieel Gedrag
Mensen maken het Succes
Bedrijfsadvies & -strategie
Persoonlijke coaching
Teamcoaching & Mediation
Persoonlijke Financiële Stijl
Presentaties / Masterclasses
Opleidingen
Marja Lisette Harrijvan - Harrijvan Bedrijfsadvies - Fotografie: Marcel Rob

De nominatie betreft de Persoonlijke
Financiële Stijlen van Harrijvan Advies
3 sleutels tot succes: Gevoel, Gedrag en Geld.

10.000 mislukte bedrijfsoverdrachten. Per jaar! 3 cruciale tips.

10-07-2018

Harrijvan AdviesDeze opmerking van Gerda Nobel door-de-wol-geverfde Overdracht en Overname Regisseur (OOR), triggerde mij. Ik ging op onderzoek uit en sloeg steil achterover van verbazing! Alle reden om 3 cruciale communicatietips te geven.

 
Kapitaalvernietiging
Want wat blijkt uit diverse onderzoeken*? Dat er tegenwoordig nóg steeds niet open en helder genoeg over bedrijfsoverdracht wordt gesproken in bijvoorbeeld de familiesfeer. Dat er onvoldoende vaak een plan is, laat staan een vastgesteld tijdstip waarop beslissingen worden genomen. Ik lees dat in 34% van de opheffingen (!) opvolging en verkoop mogelijk was geweest. In 2011 waren dat al 20.000 bedrijven en in een opgaande conjunctuur wordt dat alleen maar meer. Dit betekent natuurlijk een gigantisch banenverlies en een enorme kapitaalvernietiging.
 
Overlevingskans bij overname veel groter
Deze feiten zijn vooral zo onbegrijpelijk omdat de onderzoeken laten zien dat de overlevingskans bij bedrijfsoverdrachten veel hoger is dan bij startende bedrijven. Afhankelijk van het economisch klimaat overleeft slechts 35% - 50% van de startende bedrijven de eerste 5 jaar, terwijl dat percentage voor overgedragen bedrijven tussen de 90% en 96% ligt. Een gemiste kans voor ondernemers en desastreus voor de Nederlandse economie. Omdat er ook van alles fout kan gaan op sociaal juridisch financieel en fiscaal gebied, ligt hier een duidelijke taak voor ondernemers zelf en hun accountants fiscalisten en overnameadviseurs om hierin veel actiever te zijn en dit tij te keren. 
 
Communicatie is de sleutel
Uit de onderzoeken blijkt duidelijk dat slimme communicatie en begeleiding van zowel potentiële kopers als verkopers van doorslaggevend belang zijn. Het beste is overigens om daar al in het gezin en op school mee te starten. 
 
Ik geef daarom graag 3 cruciale communicatietips om tot de nodige advisering en besluitvorming te komen: 
 
Tip 1
Maak overdracht en verkoopopties in de communicatie en advisering naar uw (potentiële) individuele cliënten een vast en terugkerend onderdeel, ook bij starters. Bespreek regelmatig de visie van de eigenaar over zijn terugtreden uit de onderneming. Help als adviseur die visie ontwikkelen door slimme open vragen te stellen en dit te vertalen in strategie en beleid. Mits goed voorbereid, kan elke bedrijfseigenaar een kans maken van het moment dat hij/zij met de onderneming stopt. 
 
Tip 2
Maak op individueel niveau concreet wat koop of verkoop van een (specifiek) bedrijf voor deze ondernemer kan betekenen. Bespreek actief met starters of overname een (betere) optie kan zijn gezien de betere overlevingskansen. Afhankelijk van de persoonlijke financiële stijl van de betreffende ondernemer komt het accent meer op feiten en argumenten te liggen of op betekenis en ervaring.
 
Tip 3
Pas je communicatie aan. Elke ondernemer wordt getriggerd door andere onderwerpen, en heeft andere blinde vlekken of valkuilen. Exact om die reden kan hij of zij maar beter zorgen dat hij weet wat zijn persoonlijke financiële stijl is want dat maakt hem succesvoller. Een dominante ondernemer is bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in ambitieuze doelstellingen maar ziet de risico’s minder goed. De Stabiele ondernemer legt het accent juist op een voorzichtig stap-voor-stap beleid zonder verrassingen maar neemt vaak moeizaam besluiten. Speel je daar als zakenpartner of adviseur op in dan kun je veel meer betekenis hebben en meer uit één enkel gesprek halen. Je kunt zo de ondernemer ‘raken’ waardoor die tot de juiste acties komt. Een sterkere band met je cliënten is het logische gevolg.
 
Een beter pensioen
Ondernemers kunnen meer uit hun ondernemerschap halen, zowel in betekenis als in geld.
Daarvoor is het nodig om de eigen sterktes en valkuilen helder te hebben, en met of zonder adviseur een strategie te ontwikkelen op de bedrijfsbeëindiging of -overdracht. Dat zou zo maar een (beter) pensioen kunnen opleveren. 
 
Of bel 06-17103622 of mail welkom@harrijvan.nl 
 
* Onder andere:
Onderzoek van Erst&Young-University St.Gallen 2016:
Hogeschool van Utrecht 2015 Groeiende impact van bedrijfsopvolging  
 

 


 

De nominatie betreft de Persoonlijke
Financiële Stijlen van Harrijvan Advies

Voorheen bekend onder de naam Life Inspirations
Telefoon: 06-17103622 | info@harrijvan.nl
Marja's Facebookpagina Marja's LinkedIn-pagina - Privacyverklaring - Cookies resetten